Zoznam prijímateľov 2%

Centrum pre rodinu – Poprad

Centrum pre rodinu Poprad je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2001.

Svojimi aktivitami chceme pomôcť rodine objaviť jej pôvodnú hodnotu, jej nenahraditeľnosť a jedinečnosť. Upevňovať vzťahy medzi rodinami navzájom, ako aj pomôcť budovať spoločenstvá rodín zjednotených myšlienkou vzájomnej pomoci a solidarity.

Čo vám ponúkame?

  1. Vzdelávanie detí v materskej škole, zriadenej občianskym združením. Rodičov aj učiteľov spája spoločný záujem o harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa. Našim cieľom je vhodným spôsobom dopĺňať rodinnú výchovu. Organizujeme spoločné akcie pre rodičov a deti (otvorenie škol. roka, jesenná párty, Mikuláš, slávenie adventu, vianočná besiedka, spoločný Silvester rodičov a deti v priestoroch škôlky, fašiangový karneval, deň matiek, deň otcov, ukončenie šk. roka)
  2. Voľnočasové aktivity – aby ste mohli zmysluplne a príjemne tráviť čas so svojou rodinou.
  3. Letná dovolenka rodín – oddychový pobyt pre rodiny s ponukou spoločného programu (výlety, hry, diskusné večery, súťaže).
  4. Nedeľné rodinné odpoludnia – program pre celú rodinu (adventné, veľkonočné odpoludnie, vianočný jarmok, karneval, deň rodiny, výlety, športové odpoludnia).
  5. Tvorivá dielňa – rodičia si tu môžu spolu s deťmi vyrábať rôzne dekoratívne a úžitkové predmety.
  6. Ples kresťanských rodín a mládeže.
    ·    a ďalšie aktivity…

web: www.rodinapp.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37797409
Obchodné meno: Centrum pre rodinu – Poprad
Sídlo: 05801 Poprad, Scherfelova 81
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 4 023,87 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
3 535,66 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
2 726,05 € 3 544,49 € 6 286,73 €