Zoznam prijímateľov 2%

Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n.o.

Naša nezisková organizácie poskytuje všeobecne prospešné služby ako sú: poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 45740071
Sídlo: 94654 Bajč, Bajč 169

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: