Zoznam prijímateľov 2%

Centrum vzdelávania Univerzity J.Selyeho – Selye János Egyetem Oktatási Központja;n.o.

Profil organizácie nevyplnený. Chcete, aby prispievatelia vedeli, čomu sa venujete? Propagujte sa!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Centrum vzdelávania Univerzity J.Selyeho – Selye János Egyetem Oktatási Központja;n.o.
Právna forma:
IČO/SID: 42052203
Sídlo: 94501 Komárno, Roľníckej školy 1519

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 7 316,32 €