Zoznam prijímateľov 2%

Cesta von

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Pracujeme s deťmi v ranom veku od 0-6 rokov prostredníctvom pravidelných lekcií pod vedením vyškolených omám. Rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život. V troch rokoch máme vytvorenú základnú architektúru mozgu, 80% neurónových spojení.

Program Omama je založený na tom, že chudobní si sami pomáhajú. Omamy pochádzajú priamo z vylúčených komunít, poznajú situáciu i ľudí, vhodný jazyk a vedia dať rodičom argumenty, ktorým rozumejú. Každá omama má vlastnú mentorku zo strednej triedy, ktorá ju podporuje, radí jej a je jej spojenkyňou.

Omamy s deťmi za prítomnosti rodiča hrajú špeciálne vybraté hry a aktivity stimulujúce rozvoj dieťaťa. Deti rozvíjajú mozog, pozornosť a pohotovosť cez kartičkové hry, trénujú úchop a jemnú motoriku, poznávajú a pomenúvajú farby a tvary, učia sa slová cez čítanie obrázkových knižiek, rozvíjajú pamäť a objavujú svet okolo seba. Pre mamy a otcov v chudobných komunitách sú omamy poradcami v ich rodičovstve a zrozumiteľným jazykom odovzdávajú ľuďom žijúcim v biede dôležité rodičovské skúsenosti.

Web stránka organizácie: https://cestavon.sk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/cestavon.sk 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 51656957
Obchodné meno: Cesta von
Sídlo: Miletičova 30, 82108 Bratislava
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: