Zoznam prijímateľov 2%

CyberEdu o.z.

Cieľom činnosti združenia je združiť členov za účelom posilnenia všeobecného povedomia o téme kybernetickej bezpečnosti, o potrebe a zmysle kybernetickej bezpečnosti pre jednotlivcov a rôzne odvetvia hospodárstva od administratívy až po priemysel.

Združenie bude vyvíjať nasledovné činnosti:

  • Usporadúvať vzdelávacie aktivity na podporu a získavanie znalostí a praktických zručností pre všetky cieľové skupiny používateľov informačných a komunikačných technológií (ICT), ako aj priemyselných technológií (OT).
  • Oboznamovať účastníkov vzdelávacích aktivít a členov združenia s modelovými scenármi riadenia kybernetickej bezpečnosti a ich praktickými riešeniami.
  • Pomôcť získavať existujúcim používateľom ICT a OT potrebné praktické zručnosti a prax pri riešení kybernetickej bezpečnosti.
  • Zdieľať so záujemcami a členmi združenia odporúčania dobrej praxe pre riešenie kybernetickej bezpečnosti pre rôzne špecifické prostredia.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 53788753
Obchodné meno: CyberEdu o.z.
Sídlo: Kamenná 3847/2, 84110, Bratislava - mestská časť Devín
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: