Zoznam prijímateľov 2%

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Depaul Depaul Slovensko pomáha ľuďom bez domova naplniť tie najzákladnejšie životné potreby, ktoré im dávajú šancu prežiť tvrdé podmienky na ulici.

Prevádzkujeme zariadenia, v ktorých poskytujeme nocľah, stravu, ošetrenie, hygienu, šatstvo a sociálne poradenstvo pre ľudí v núdzi. Naše zariadenia sú nízkoprahové a teda sú dostupné aj pre klientov pod vplyvom alkoholu, omamných látok, s nedostatočnou hygienou, chorých, bez dokladov alebo financií, ktorí nemajú prístup do iných zariadení pre ľudí bez domova.

Prevádzkujeme najväčšiu nízkoprahovú nocľaháreň v Bratislave s kapacitou 195 lôžok, ošetrovňu a dva útulky pre chorých. Denne pomáhame v našich zariadeniach 180-230 klientom, s ktorých niektorí sa nachádzajú v kritickom stave. Ročne pomôžeme viac ako 1.300 ľuďom bez domova.

Na našu pomoc spolieha komunita asi 3.500-4.000 ľudí, čo je odhadovaný počet ľudí bez domova v Bratislave, ako aj organizácie, a ďalšie inštitúcie, ktoré s nimi pracujú.

Viac na www.depaulslovensko.org

Facebook: https://www.facebook.com/pages/DEPAUL-SLOVENSKO-neziskov%C3%A1-organiz%C3%A1cia/116462451766062?ref=ts&fref=ts

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37924443
Obchodné meno: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Sídlo: 81414 Bratislava, Kapitulská 18
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 12 749,62 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
11 330,34 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
22 706,74 € 40 429,80 € 30 882,03 €