Zoznam prijímateľov 2%

Divadelná skupina Trnava

Súbor pôsobí na slovenskej amatérskej divadelnej scéne od roku 1955. Jeho činnosť sa začala inscenovaním divadelných hier slovenských a svetových autorov.

Rozhodujúci obrat v jeho činnosti nastal v roku 1986 keď so súborom začal spolupracovať Blaho Uhlár ako nový umelecký vedúci a režisér. Jeho príchod podstatne ovplyvnil ďalšie smerovanie divadla. Pod jeho vedením sa DISK zameral na autorské divadlo, priniesol aktuálne témy danej doby a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle – polytematickej dekompozície. Naše inscenácie hráme v svojpomocne vybudovanom Divadelnom štúdiu DISK v Trnave na Kopánke.

DISK v spolupráci s Blahom Uhlárom v období rokov 2006 – 2015 vytvorili trinásť prevažne úspešných inscenácií. Zatiaľ poslednou spoločnou inscenáciou je Blaho Uhlár a kolektív DISK: PREŽITIE, ktorú súbor uviedol premiérou dňa 3. októbra 2015.

Vaše 2% podporia tvorbu našej novej inscenácie v roku 2016 pod názvom CONTINUO a Divadelné štúdio DISK. Divadlo je fajn.

Web stránka: www.divadlodisk.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37835785
Obchodné meno: Divadelná skupina Trnava
Sídlo: 91701 Trnava, Na Hlinách 61
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 559,84 € 1 030,66 € 416,05 € 598,10 € 838,01 €