Zoznam prijímateľov 2%

Dom Slnka, n.o.

V sektore tvorba a ochrana životného prostredia sme sa zamerali na pomoc pri záujme o využívanie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne na pomoc pri riešení problémov pri príprave a výstavbe fotovoltických zariadení. Poradili sme mnohým záujemcom o výstavbu fotovoltických zariadení pre vlastné účely na strechách rodinných domov.

Vedecko-technické služby boli zamerané predovšetkým na oblasti:
a) legislatívne – pomohli sme zorientovať sa v postupoch prác pri žiadostiach o zriadenie fotovoltických zariadení
b) technických – pomohli sme s technickým riešením výstavby a prevádzky takýchto zariadení

V sektore tvorba a ochrana životného prostredia sme rozšírili svoju činnosť o dohľad nad žiadosťami o výrub stromov v intraviláne miest a obcí v zmysle zákona o ochrane prírody 543/2002 Z.z.
Počet projektov, na ktorých sme participovali a množstvo spokojných ľudí, ktorým sme pomohli a poradili sú dôkazom správneho smerovania N.O. a napĺňania spoločenskej objednávky.

V sektore výchova a rozvoj telesnej kultúry sme prispeli konzultáciami a finančnou podporou jednotlivcom k napredovaniu.

Web stránka: www.domslnka.sk
FB stránka: domslnka

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Dom Slnka, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 36084590
Sídlo: 92101 Piešťany, Vodárenská 11

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 127,84 € 209,85 € 211,34 € 315,55 €