Zoznam prijímateľov 2%

Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je tu pre vás už od roku 1991.  Má sieť vlastných zariadení, v ktorých poskytuje sociálne služby ambulantnou a pobytovou formou, poskytuje poradenstvo, pracuje na rôznych projektoch a programoch zameraných na prácu s mládežou, ako aj na humanitnú a rozvojovú pomoc.

Pomocnú ruku ochotne podávame všetkým, ktorí sa na nás obrátia.
Oblasti činnosti Evanjelickej diakonie:

  • Deti s nariadenou ústavnou výchovou
  • Hluchoslepé deti
  • Deti a mládež
  • Mladí muži na rozhraní života
  • Pomoc v osobitnej životnej situácii
  • Rôzne formy starostlivosti o seniorov a zdravotne postihnutých
  • Starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich

A čo dokážu 2% vašich daní? Môžu pomôcť tým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Túto svoju nepriaznivú situáciu si zväčša neprivodili vlastným pričinením a o to viac si vedia Vašu pomoc vážiť.

Ak nám prejavíte Vašu dôveru a zveríte 2 percentá zo štátu odvedených daní, môžete tak prostredníctvom Evanjelickej diakonie  pomôcť mladým ako aj starším, chorým (zdravotne alebo mentálne), sociálne slabým…, ľuďom odkázaným na našu spolupatričnosť.

Web: http://www.diakonia.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 17327181
Obchodné meno: Evanjelická DIAKONIA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Sídlo: 81106 Bratislava, Palisády 46
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 12 823,81 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
13 372,84 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 156,97 € 6 185,60 € 3 514,00 €