Zoznam prijímateľov 2%

Iniciatíva Poď na dvor

Iniciatíva Poď na dvor (IPND) je komunitná iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2016 a funguje v mestskej časti Košice-Sever v Košiciach. Na začiatku stála malá skupina priateľov, susedov a susediek, ktorí sa začali starať o zanedbaný vnútroblok v Kisdyho dvore s cieľom oživiť susedskú komunitu a verejný priestor. IPND organizuje rozmanité aktivity zamerané na zvyšovanie občianskej angažovanosti, premenu verejného priestoru participatívnou formou, zvyšovanie kvality života v susedstve, inklúziu, adaptáciu na zmeny klímy v mestskom priestore a oživovanie susedských komunít. IPND je od roku 2020 občianskym združením ktoré sa angažuje v projektoch umeleckého, kultúrneho a vzdelávacieho charakteru aj za hranicami susedstva. Prevádzkuje komunitný coworking a komunitnú záhradu.

web stránka: https://www.podnadvor.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/podnadvor

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 53104111
Obchodné meno: Iniciatíva Poď na dvor
Sídlo: Tomášikova 146/23, 04001, Košice
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: