Zoznam prijímateľov 2%

Karpatské drevené cerkvi, n.o.

dve-percenta-karpatske-cerkviZáchrana drevených chrámov v Šmigovci a Hrabovej Roztoke aj vďaka Vám

Cieľom neziskovej organizácie Karpatské drevené cerkvi, n. o. je záchrana, obnova a spoločná prezentácia drevených chrámov východného obradu situovaných na východe Slovenska, v prihraničných okresoch s Ukrajinou. Väčšina obcí, v ktorých sú tieto vzácne drevené chrámy vybudované, postihla novodobá vlna vysťahovalectva – niektoré majú už menej než 50 obyvateľov. Sú finančne poddimenzované a neschopné financovať obnovu a údržbu drevených chrámov. Dva chrámy boli v nedávnej minulosti plánované na prevoz mimo regiónu. Našťastie ostali tam, kde ich naši dedovia pred takmer 250 rokmi postavili – v Šmigovci a Hrabovej Roztoke. A s Vašou pomocou bude reálne ich zachrániť, aby mohli byť svedectvom staviteľskej zručnosti pre budúce generácie.

V minulom roku sme aj vďaka darom mnohých podporovateľov ukončili 1. etapu rekonštrukcie dreveného chrámu v Šmigovci (http://karpatskecerkvi.org/verejna-zbierka-dreveny-chram-smigovec/ucel-zbierky/ ). Jej výsledkom je statické zabezpečenie chrámu a výmena najviac zničených nosných trámov drevenými protézami. Aj vďaka Vám by sme chceli tento rok v našich aktivitách pokračovať – opraviť strechy na oboch chrámoch v Šmigovci aj Hrabovej Roztoke.

Web stránka: www.karpatskecerkvi.org
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Karpatsk%C3%A9-dreven%C3%A9-cerkvi/345852772187686

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45739749
Obchodné meno: Karpatské drevené cerkvi, n.o.
Sídlo: 06901 Snina, Stakčínska 755
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: