Zoznam prijímateľov 2%

Klub cystickej fibrózy

 

 

Činnosť Klubu CF sa zameriava na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva  pre ľudí s cystickou fibrózou a ich rodín, finančnú a materiálnu podporu nielen jednotlivcom s CF ale aj špecializovaným zdravotníckym zariadeniam na liečbu CF a tiež na publikačnú činnosť vydávaním informačných a vzdelávacích materiálov.

Získané zdroje použijeme na doplatky za lieky pre pacientov s cystickou fibrózou, preplácanie liečebných pobytov v nemocnici a nákup rehabilitačných pomôcok (inhalátory, pep masky a pod).

web: www.klubcf.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31914934
Obchodné meno: Klub cystickej fibrózy
Sídlo: 04001 Košice, Löfflerova 2
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 8 479,00 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
12 985,08 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
11 069,17 € 26 540,50 €