Zoznam prijímateľov 2%

Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici

Logo Klub priatelov DFN BBAktivity, ktoré vyvíjame a činnosť, ktorou sa zaoberáme sú, od nášho vzniku v decembri 2005, zamerané na Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici. Snažíme sa „zabojovať na viacerých frontoch“. Naša pomoc je smerovaná predovšetkým na detských pacientov – lebo nemocnica je tu práve nich, na samotnú nemocnicu a jej vybavenie – aby mohla aj naďalej poskytovať špičkové služby a výkony, a v neposlednom rade na zamestnancov – lebo bez nich by to nešlo. Vieme, že v nemocnici sú veci, ktoré je potrebné zmeniť, že všeličo by sa dalo urobiť ešte lepšie … A veríme, že sa to dá.

Činnosť združenia je zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií. Snažíme sa finančne pomáhať pri spolufinancovaní stavebných úprav DFNsP BB, nákupe zdravotníckych pomôcok, prístrojov a tiež prevádzkových zariadení. Podieľame sa na ochrane zdravia pacientov zakúpením nevyhnutných špecializovaných prístrojov, na ďalšom vzdelávaní zamestnancov nemocnice a zlepšení prostredia, v ktorom sú umiestnené choré deti.

Chceme, aby sa tu deti a ich rodičia cítili lepšie ako v inej nemocnici. Aj s Vašou pomocou chceme vytvoriť našim detským pacientom krajšie a príjemnejšie prostredie, ktoré bude vplývať na zlepšenie ich psychického stavu počas vyšetrení a liečby.

Veríme, že spoločne dokážeme veľa!

www.priateliadfnbb.sk

FB: Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42002150
Obchodné meno: Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici
Sídlo: 97409 Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 990,50 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
7 567,54 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
15 039,05 € 21 819,93 € 31 640,76 €