Zoznam prijímateľov 2%

KOŠICKÁ ORGANIZÁCIA VOZIČKÁROV – NEZÁVISLÝ ŽIVOT

Košická organizácia vozíčkárov – Nezávislý život je nezisková organizácia, ktorá získala svoju právnu subjektivitu v roku 1998. V tomto roku oslávime 15. výročie založenia  organizácie!!!

Už od svojho vzniku sa skupina zanietených ľudí, zoskupená okolo ťažko telesne postihnutého predsedu – zakladateľa organizácie na elektrickom invalidnom vozíku, snaží o presadzovanie potrieb, práv a slobôd občanov na invalidných vozíkoch, pričom spolupracuje s  rodinnými príslušníkmi postihnutých, miestnou i štátnou správou a tiež širokou verejnosťou, nakoľko problém izolácie vplyvom telesného handicapu je problémom všetkých! Veď nemôžme vedieť, čo bude zajtra, či niekto z našich blízkych priateľov, ba nebodaj my sami vinou hektickej doby nebudeme pripútaný na invalidný vozík a ukrátený o „bežné“ radosti života.

Za uplynulé 15-ročné obdobie našej existencie, KOV-NŽ dokázala vypracovať a úspešne obhájiť viacero veľkých i malých projektov podporovaných zo zahraničných nadácii, miestnych sponzorov, ktoré mali za úlohu zvýšiť mieru integrácie občanov s ŤTP a hlavne vytvoriť podmienky pre rovnosť šancí pre túto skupinu občanov v dnešnej spoločnosti. 

web: http://www.kovnz.szm.com/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31267050
Obchodné meno: KOŠICKÁ ORGANIZÁCIA VOZIČKÁROV – NEZÁVISLÝ ŽIVOT
Sídlo: 04012 Košice, Talinská 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 375,17 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
2 706,89 € 434,98 € 1 524,21 €