Zoznam prijímateľov 2%

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Milí naši priatelia, členovia Ligy proti reumatizmu na Slovensku, sympatizanti a rodinní príslušníci.

Podporte projekty a činnosť celej Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Je to jediné pacientske občianske združenie špecializované pre ľudí s reumatickým ochorením s celoslovenskou pôsobnosťou.

Sme pyšní na miestne pobočky v mestách Bardejov, Bratislava, Čadca, Ilava, Košice, Lučenec, Martin, Partizánske, Poprad, Púchov, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Žilina. Na princípe diagnózy vznikli dva kluby špecializované podľa diagnózy: Klub Motýlik (pre pacientov so systémovým ochorením, Lupus) a Klub Kĺbik pre deti s JIA a mladých reumatikov, ich rodiny a sympatizantov.

LPRe SR vznikla v roku 1990, má 16 organizačných jednotiek z toho 14 miestnych pobočiek a 2 kluby.

Ďakujeme všetkým, ktorí svoje 2 % venovali LPRe SR v minulosti a nezabudnú ani v tomto roku!

V zozname www.rozhodni.sk nás nájdete pod číslom 1296 A 186

web: www.mojareuma.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31822142
Obchodné meno: Liga proti reumatizmu na Slovensku
Sídlo: 92101 Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 4
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 7 381,02 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
937,17 € 7 647,63 € 6 967,25 € 5 914,12 €