Zoznam prijímateľov 2%

Mestské divadlo Trenčín – MDT

MDT - logoMDT - logoMestské divadlo Trenčín – MDT je nezávislá profesionálna scéna, ktorá tvorí predovšetkým pre Trenčiansky región, rešpektujúc jeho špecifiká a potreby ľudí (umelcov aj divákov) v kraji, no so zreteľom na celé Slovensko.

Do oblasti našej činnosti patrí kultúra, umenie a vzdelávanie.

Repertoár divadla tvoria diela slovenskej a svetovej klasiky, najmä komediálne žánre a keďže nám veľmi záleží aj na najmenších divákoch, ponúkame predstavenia pre deti a tiež rodinné predstavenia – všetko v cenách dostupných pre široké publikum.

Podporujeme pôvodnú tvorbu od námetu po realizáciu.

Hlásime sa k hodnotám ako ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát, ľudské práva. Reflektujeme ich v našich inscenáciách. Rešpektujeme ekumenické desatoro.

Spájame umelcov z celého Slovenska, integrujeme menšiny, spolupracujeme s inými národnosťami, rešpektujeme inakosť.

Rozvíjame medzinárodnú spoluprácu. Reprezentujeme svoje mesto a kraj účinkovaním po celom Slovensku aj v zahraničí.

Žijeme a tvoríme v harmónii s naším životným prostredím, minimalizujeme odpad, recyklujeme materiály aj fundus (viac v Enviromentálnom manifeste MDTN na webe MDTN).

Web stránka: www.mestskedivadlotrencin.sk
Facebook: https://www.facebook.com/divadlo.trencin

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36128759
Obchodné meno: Mestské divadlo Trenčín – MDT
Sídlo: 91101 Trenčín, P. Bezruča 1196/17
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 583,69 € 406,91 € 260,30 € 420,16 € 514,99 €