Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia DEDO

NadaciaDedoV Nadácii DEDO sa už 23 rokov venujeme rodinám s deťmi a mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti, ktorí sa ocitnú v bytovej núdzi. Rozumieme ich zraneniam a traumám a pomáhame im znovu nájsť bezpečné zázemie, pretože sme presvedčení, že Rodina patrí domov.

Na Slovensku sme vybudovali štyri centrá pre rodiny Dorka a Domovské vzdelávacie centrum, ktoré denne slúžia takmer 300 klientom a poskytujú im ubytovanie a podporu v najkritickejších situáciách. Ich najdôležitejším poslaním je zachovať rodinu spolu a predísť odňatiu detí do náhradnej starostlivosti. Tieto centrá vznikli ako pilotné projekty, stali sa inováciami a dnes sú súčasťou národnej legislatívy ako formy sociálnych služieb.

Našou aktuálnou prioritou je rozvoj sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou, kde uplatňujeme prístup Housing First. Sme presvedčení, že dôstojné bývanie je ľudským právom a základnou podmienkou systematického ukončovania bezdomovectva rodín. Aby bol návrat rodín do bežného života možný, odborne ich sprevádzame, poskytujeme im poradenstvo v sociálnej, zdravotnej a právnej oblasti a vytvárame pre nich pracovné príležitosti v projekte Dorka Bags.

Našimi programami pomáhame rodinám vytvárať a udržať si stabilný domov.

Web stránka: www.nadaciadedo.sk
Facebook: www.facebook.com/nadaciadedo

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30688388
Obchodné meno: Nadácia DEDO
Sídlo: 04023 Košice - Sídlisko KVP, Hemerkova 28
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 193,69 € 2 914,32 € 7 442,27 € 16 969,14 €