Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia pre deti Slovenska

NDS_color

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka.

Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory organizácií dlhodobo a systematicky pracujúcimi s deťmi a mladými ľuďmi, ale i realizáciou vlastných projektov. Tie sú najčastejšie orientované na prácu s dospelými (rodičmi, učiteľmi, dobrovoľníkmi, ai), ako dôležitými osobami pre život i rozvoj detí. Nie každé dieťa má šťastie vyrastať v harmonickej rodine, aj preto sa zaoberáme i advokačnými aktivitami a podporou komunít. K najznámejším projektom patrí Hodina deťom.

Za 18 rokov činnosti nadácie sme podporili alebo priamo zrealizovali 2 349 projektov v hodnote viac ako 6,5 mil. €.

Web stránka: www.nds.sk , www.hodinadetom.sk
FaceBook: www.facebook.com/nadaciapredetislovenska
https://www.facebook.com/pages/Hodina-de%C5%A5om/1406366636288372?ref=hl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31753833
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Sídlo: 81108 Bratislava, Heydukova 3
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 217 123,09 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
170 174,21 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
134 491,96 € 258 015,83 € 178 570,27 €