Zoznam prijímateľov 2%

NÁRUČ Senior & Junior

narucObčianske združenie NÁRUČ Senior & Junior je zriaďovateľom Centier sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v Bratislave a v Solčanoch pri Topoľčanoch (CSS). Občianske združenie vzniklo ako nástupca občianskeho združenia Šanca pre nechcených, ktoré zriadilo Hniezda záchrany (verejné inkubátory pre nechcených novorodencov), ale jeho snahou bolo nielen zachrániť nechcené dieťa, ale aj puto medzi matkou a dieťaťom, a preto vybudovalo CSS, kde našli spoločný domov opustené matky s odkázanými seniormi. A  vzniklo neobyčajné emočné prepojenie 3 generácií – seniorov, opustených matiek a ich detí, ktorí sa navzájom v Náruči záchrany podporujú.

V súčasnosti sa občianske združenie plne zameriava na podporu odkázaných seniorov, snažíme sa zlepšovať ich podmienky v zariadení a meniť vnímanie seniorov v spoločnosti.

O ČO NÁM IDE:

  • aby odkázaní seniori prežili bezpečnú a peknú starobu
  • aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií

AKÉ SÚ NAŠE AKTIVITY?

  • Pre odkázaných seniorov v zariadení realizujeme špeciálne terapie a projekty:

– Tanečno-pohybovú pod vedením certifikovanej terapeutky
– Snoezelen – špeciálnu reminiscenčnú terapiu
– Senior fit – rehabilitáciu na exteriérových cvičiacich strojoch v záhrade zariadenia, kde pozývame aj seniorov z okolia, ktorí nie sú obyvateľmi zariadenia

  • Vytvárame pre našich seniorov vhodné a účelné prostredia – ochranné prvky v exteriéri aj interiéri
  • Vydávame trojgeneračný časopis Šanca SENIOR&JUNIOR s témami zameranými na postavenie seniorov v spoločnosti, možnosti rozvíjania schopností seniorov, financovanie sociálnych služieb pre seniorov

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30856515
Obchodné meno: NÁRUČ Senior & Junior
Sídlo: 84102 Bratislava, Fedákova 5
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 9 395,10 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
7 014,85 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
3 463,95 € 67 301,01 €