Zoznam prijímateľov 2%

Priatelia ZOO

Priatelia ZOO je občianske združenie, ktorého poslaním je ochrana prírody, životného prostredia a ohrozených živočíšnych druhov v súlade s misiou ZOO Bratislava. Aktuálny technický stav ZOO, ale aj morálne zastaralé prostredie, v ktorom zvieratá žijú, vyžadujú novú koncepciu a nevyhnutné postupné prebudovanie veľkej časti chovných zariadení. Tie sú často nevyhovujúce alebo dokonca sú v havarijnom stave. Jedným z našich hlavných cieľov je získavanie finančných prostriedkov i nefinančných darov od darcov na podporu rozvojových projektov ZOO Bratislava.

Veríme, že spolu s našimi podporovateľmi sa nám podarí transformovať ZOO Bratislava na moderný, citlivý a otvorený priestor, ktorý bude vnímavejší k potrebám zvierat i ľudí, prepájať ich svety a podporovať etické a ekologické témy. Podporou občianskeho združenia Priatelia ZOO sa stanete súčasťou premeny ZOO Bratislava na modernú zoologickú záhradu, ochrany ohrozených druhov a snahy o udržanie biodiverzity.

Web stránka: https://www.priateliazoo.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/PriateliaZoo

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 53553098
Obchodné meno: Priatelia ZOO
Sídlo: Mlynská Dolina 6079/1A, 84227, Bratislava
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: