Zoznam prijímateľov 2%

Rodičovské združenie pri ZŠ

Webová stránka školy: www.zszariecie.edupage.org

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie pri ZŠ
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 17319617/124
Sídlo: 02052 Záriečie, Záriečie 136

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: