Zoznam prijímateľov 2%

Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej škole Suľkov

—>>>Nie je v Zozname prijímateľov<<<---

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej škole Suľkov
Právna forma: --->>>Nie je v Zozname prijímateľov<<<---
IČO/SID: 17319617/552
Sídlo: --->>>Nie je v Zozname prijímateľov<<<---

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 962,19 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
3 605,21 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
2 952,32 €