Zoznam prijímateľov 2%

Slovenský skauting

Moderná organizácia

Patríme medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Záujem o skauting stále rastie, dnes má 6.000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.  

Pol miliardy ľudí

Sme členom svetových organizácií World Organisation of Scout Movement a World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Združujú 38 miliónov ľudí na celom svete. Slovenský skauting oslávil v auguste 2007 so skautmi na celom svete prvých 100 rokov svojej existencie. Počas prvej storočnice obohatil život 500 miliónom detí, mladých i dospelých.

Ročne 120 táborov pre 3.500 detí

Každý rok zorganizujeme vyše 120 letných táborov pre 3.500 účastníkov,  1.000 jednodňových a ďalších 400 viacdňových podujatí, víkendových výprav, splavov či expedícií do zahraničia. Tieto akcie formujú charakter a osobnosť, učia zodpovednosti a samostatnosti každého nášho člena. Ich atraktivita dokáže ročne osloviť viac ako 20 tisíc účastníkov – dnešných detí a mladých ľudí.

Zo skautingu vychádzajú mladí lídri

Skauti sa učia pracovať v tíme a viesť skupinu ľudí, riešiť problémy, komunikovať, vyjadrovať svoje názory a prezentovať sa, manažovať projekty, pripravovať, organizovať program i náročné akcie pre druhých. Skauting je predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. Učíme človeka poznávať samého seba, pracovať sa sebe, získava voľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby. V skautingu získava cenné skúsenosti, ktoré im pomáhajú dosiahnuť úspech v živote a zamestnaní.

Vzdelávanie a získavanie praxe doma i v zahraničí

O chod organizácie sa stará 1.000 mladých aj dospelých lídrov. Každý z nich absolvuje vzdelávacie programy, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Ročne uskutočníme vyše 100 kurzov, seminárov a tréningov priemerne pre 2.200 účastníkov. Ďalší sa zúčastňujú zahraničných pobytov s výukou cudzích jazykov, odborných kurzov a stáží v zahraničí.

Priestor pre mladé talenty

Mladým ľuďom umožňujeme rozvíjať ich tvorivý potenciál, ktorý im pomôže nájsť si uplatnenie. Zapájajú sa do súťaže tvorivosti v próze, poézii, fotografovania a amatérskych videí. Svoje hudobné ambície prezentujú na úspešnom Skautskom hudobnom festivale Soaré. Ďalší vytvárajú webstránky, prezentácie a krátke filmy, s ktorými sa predstavujú doma i v zahraničí.

Atraktívny program pomáha ľuďom rásť

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity – ponúka ľuďom bez rozdielu veku netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolozecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií… Naučiť sa hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v jednom športe.

Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma.

Web: www.skauting.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00598721
Obchodné meno: Slovenský skauting
Sídlo: 84104 Bratislava - Karlova Ves, Mokrohájska cesta 6
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 5 566,96 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 260,27 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
1259,76 € 2155,74 € 2233,23 €