Zoznam prijímateľov 2%

Turčianske Venuše

Sme občianske združenie, ktoré pomáha ženám (onkologickým pacientkam) po operácii prsníka. Našim členkám sa snažíme pomôcť zaradiť sa po prekonanej liečbe plnohodnotne medzi zdravých spoluobčanov týmito aktivitami:

  • raz do týždňa pravidelným plávaním v osobitne vyhradených priestoroch
  • raz do týždňa zdravotným telocvikom pod vedením inštruktorky
  • zdravotnícko-osvetovým vzdelávaním
  • rekondičnými, relaxačnými a liečebnými pobytmi.

V minulom roku sme finančné prostriedky získané z 2% z daní použili na rekondičné pobyty a na uhradenie nájomného za krytú plaváreň.
Naše členky ( veková kategória 34-85 rokov) sú väčšinou nezamestnané, invalidné a starobné dôchodkyne. Vaše dve percentá im pomôžu zmierniť následky po chemoterapii a rádioterapii, predchádzať možným pooperačným komplikáciám a poskytnú im oporu a povzbudenie v neľahkom osude.

Web :            www.turcianskevenuse.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37807129
Obchodné meno: Turčianske Venuše
Sídlo: 03601 Martin, Dobšinského 41
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 11 275,15 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
12 627,76 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
14 334,21 € 11 837,26 € 15 751,13 €