Zoznam prijímateľov 2%

Učená právnická spoločnosť

 

 

Ideologickým základom vzniku a činnosti Učenej právnickej spoločnosti je združovanie právnikov všetkých profesií a zameraní, najmä za účelom iniciovania a podpory odborných a spoločenských diskusií o význame práva v spoločnosti a o postavení právnikov v nej.

Od času svojho vzniku v roku 2009 začala UčPS zameriavať svoje aktivity na rôzne projekty, napr. na bezplatne prístupný internetový portál určený nielen pre právnikov www.ucps.sk , bezplatný odborný časopis Magister Officiorum (MagOff) publikovaný v tlačenej i elektronickej verzii, organizáciu podujatia Memoriálu Milana Hanzela (medzinárodného právnického futsalového turnaja – v súčasnosti už 4. ročník), organizáciu Tenisového turnaja o pohár UčPS (2. ročník), odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Šport a právo (1. ročník). UčPS garantuje, že prostriedky, ktoré sa dostanú do dispozície UčPS, sú použité transparentne a zmysluplne na tvorbu duchovných hodnôt, na vytvorenie, zdieľanie a rozvíjanie znalostí v odbore práva i na podporu vytvorenia/prehĺbenia pozitívnych vzťahov členov právnickej komunity.

web: http://www.ucps.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42171318
Obchodné meno: Učená právnická spoločnosť
Sídlo: 82109 Bratislava, Koceľova 9
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 594,40 € 575,27 € 618,67 €