Zoznam prijímateľov 2%

UP – Down syndrom

up-downObčianske združenie UP-Down syndrom vzniklo v apríli 2007, jeho cieľom  je podpora a pomoc ľuďom s Downovým syndrómom prípadne s iným mentálnym, alebo telesným postihnutím v oblasti sociálnej a zdravotnej, v oblasti vzdelávania a uplatnenia na trhu práce a v oblasti integrácie a inklúzie do spoločnosti.

Organizuje a podporuje kultúrne, spoločenské, voľnočasové a iné podujatia , prostredníctvom umeleckých, divadelných, tanečných, hudobných, športových a iných aktivít zabezpečuje terapeutickú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Vytvára podmienky pre vznik chránených dielní a podporovaného bývania,  poskytuje poradenstvo, osvetovú činnosť, vzdelávanie a ďalšie služby a podporuje včasnú intervenciu.

Web stránka: www.up-down.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37929143
Obchodné meno: UP – Down syndrom
Sídlo: 85101 Bratislava , Gercenova 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 14 655,57 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
19 966,25 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
17 848,46 € 19 149,55 € 26 515,76 €