Zoznam prijímateľov 2%

ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC…n.f.

usmev-logo

 

Verejnoprospešný neinvestičný fond bol založený v roku 1997.

Účelom nášho fondu je rozvoj a upevňovanie duchovných hodnôt v kultúre, vzdelávaní, charite a verejnoprospešných akciách a pôsobí najmä v nasledovných oblastiach:

  • podpora, financovanie a organizovanie akcií v oblasti kultúry, hlavne so zameraním na rozvoj kresleného humoru, vrátane vydávania a predaja vlastnej literatúry, kalendárov a prostriedkov podporujúcich tento účel,
  • financovanie a podpora zariadení slúžiacich pri výchove a vzdelávaní mládeže,
  • podpora výchovných zariadení a aktivít v oblasti predškolského veku, školských zariadení ako aj mimoškolských zariadení, vrátane organizovania podujatí podporujúcich tento účel,
  • finančná podpora študentov (najmä so slabším sociálnym zázemím, za výnimočné študijné výsledky a pod.), vrátane podpory štúdia študentov mimo svojho bydliska,
  • financovanie, podpora a organizačná výpomoc pri charitatívnej činnosti, verejnoprospešných zbierkach a akciách, podpora inštitúcií typu detské domovy, domovy dôchodcov, zdravotnícke zariadenia a pod.

Web stránka: http://www.usmevstastie.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): ÚSMEV, ŠŤASTIE, DOBRÁ VEC…n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO/SID: 35525916
Sídlo: 04001 Košice , Letná 47

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 421,53 € 3 628,35 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 109,66 € 3 364,31 € 2 400,14 €