2% pre hodnotnejší život

Na čo môžem použiť financie z 2%?

Financie z 2% použite presne na ten ÚČEL, ktorý máte uvedený v Notárskej zápisnici, keď ste sa registrovali ako prijímatelia 2% a súčasne na ÚČEL, ktorý máte uvedený vo vašich Stanovách/Štatútoch. Zákon o dani z príjmov žiaľ nehovorí konkrétne, na čo nesmiete tieto financie použiť, alebo ako (na čo) ich konkrétne máte použiť, dôležité je vedieť obhájiť toto použitie podľa horeuvedenej vety.

0