Skontrolujte si svoju registráciu na rok 2016!

Pozor, podľa informácií od Komory notárov SR už nebude možné po 15.12.2015 v Zozname prijímateľov na rok 2016 vykonávať žiadne zmeny, opravy či doplnenia.

Odporúčame všetkým organizáciám, ktoré sú registrované v Zozname prijímateľov na rok 2016, aby si okamžite overili na stránke Komory notárov SR všetky svoje údaje – názov, sídlo, IČO, právnu formu, ale aj číslo bankového účtu (IBAN).

!!! OVERTE SI SVOJE ÚDAJE TU !!!

Ak nájdete akúkoľvek chybu, bezodkladne kontaktujte notára, ktorý vás do Zoznamu registroval a požiadajte ho o vykonanie opravy.

Po 15.12.2015 už nebude možné vykonať akúkoľvek opravu a teda v prípade chybných údajov, preklepov a pod. neprevedie Finančná správa v roku 2016 na váš účet žiadne financie!

Ak po 15.12.2015 nájdete v Zozname prijímateľov chybu a táto chyba spôsobí, že prídete o financie z 2%, tak budete musieť zistiť, kto tú chybu urobil (vy, notár, Komora notárov,…) a voči zodpovedným sa následne domáhať „odškodnenia“…

Zdroj informácií: Komora notárov SRhttps://docs.google.com/document/d/1JETu-CVtUyNDrDRWnruP5X8Rtxi8ZoOT_1-etgOVWTM/edit

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky:Aktualizácia: 29.11.2015