2% pre hodnotnejší život

Nový Dvor

oficiálny názov: Nový Dvor, maďarský názov: Nový Dvor časť obce -> Trnovec nad Váhom, kód: [504092], okres: Šaľa [405], kraj: Nitriansky kraj [4]

0

Nový Dvor

oficiálny názov: Nový Dvor, maďarský názov: Nový Dvor časť obce -> Vyškovce nad Ipľom, kód: [502944], okres: Levice [402], kraj: Nitriansky kraj [4]

0