2% pre hodnotnejší život

Švedlár

oficiálny názov: Švedlár, maďarský názov: Svedlér (obec), kód: [543659], okres: Gelnica [801], kraj: Košický kraj [8]

0