Test: Prípravka asignácie (prijímatelia)

Vzhľadom na často sa opakujúce otázky sme pripravili niekoľko testov na to, aby ste si overili, ako ovládate pravidlá, ktorými sa riadi celý mechanizmus poukázania podielu zaplatenej dane.

Cieľom je testovou formou odpovedať na často sa opakujúce otázky a umožniť vám porozmýšľať nad správnymi odpoveďami.

Toto je úplne najzákladnejší kurz s najjednoduchšími otázkami:

 

1. Čo musím spraviť, aby naša organizácia mohla prijímať podiel zaplatenej dane?

 

 

 

 

 

2. Naša organizácia nemá vlastný bankový účet, aby sme tak ušetrili na poplatkoch. Môžeme na prijímanie 2% použiť súkromný účet predsedu združenia?

 

 

 

 

 

3. Ktoré z týchto potvrdení musíme vždy predložiť notárovi pri registrácii?

 

 

 

 

 

4. Akým spôsobom oznámime notárovi číslo bankového účtu našej organizácie, na ktorý chceme prijímať 2% z dane?

 

 

 

 

 

5. Prišli nám na účet financie z 2%, nevieme však z výpisu identifikovať, kto nám ich poukázal. Koho máme osloviť s požiadavkou o zaslanie zoznamu tých, ktorí nám 2% poukázali? Chceli by sme sa im poďakovať…

 

 

 

 

 

6. Tento rok sme v Zozname prijímateľov 2%. Musíme sa ísť opäť registrovať u notára do Zoznamu na budúci rok?

 

 

 

 

 

7. Tento rok sme získali financie z 2% na náš bankový účet 2100€. Dokedy ich musíme použiť?

 

 

 

 

 

8. Môže rozpočtová organizácia obce prijímať podiel zaplatenej dane?

 

 

 

 

 

9. Musí organizácia, ktorá získa podiel zaplatenej dane, tento príjem zdaniť?

 

 

 

 

 

10. Nestihli sme sa v termíne od 1.9. do 15.12. zaregistrovať do Zoznamu prijímateľov. Ako to môžeme dostatočne urobiť?

 

 

 

 

Test umožňuje aj viac, ako len jednu správnu odpoveď. Otázky čítajte pozorne, aby ste odpovedali na to, ako sú formulované.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: