SPOSKA, o.z.

sposkaSPOSKA, o.z. vznikla v roku 2011 ako združenie rodičov dospievajúcich a dospelých autistických detí s cieľom chrániť a hájiť ich záujmy.

Cieľom našej práce je:

– poskytovať alebo sprostredkovať rodičom a ich autistickým deťom morálnu, poradenskú, materiálnu a finančnú pomoc
– spolupôsobiť pri vzniku zariadení poskytujúcich dospievajúcim a dospelým jedincom s autizmom adekvátne sociálne ...

Čítaj ďalej →
0