OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Pozsonyikifli_logoCieľom združenia Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli – Pressburger Kipferl je ochrana historických a kultúrnych hodnôt Bratislavy, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií i vedomostí ďalším generáciám.

Občianske združenie je prevádzkovateľom trojjazyčného maďarsko-slovensko-nemeckého internetového portálu, vytvorilo a doplňuje internetovú databázu historických pohľadníc i fotografií Bratislavy, pravidelne organizuje tematické vlastivedné prednášky a vychádzky po meste.

Združenie je aktívne aj v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, napríklad digitalizáciou dôležitých dokumentov, vytváraním databáz, prípravou virtuálnych ...

Čítaj ďalej →
0

Nadácia Štefana z Verbovca

Čítaj ďalej →
0