Zoznam prijímateľov 2%

Detský fond Slovenskej republiky

Sme Detský fond Slovenskej republiky a už viac ako 30 rokov chránime práva detí a mládeže.

Podporujeme a pomáhame ohrozeným skupinám detí a mládeže. Hodnoty, ktoré vyznávame sú zodpovednosť za seba a voči druhým, rovnocennosť, kde každý má rovnakú hodnotu, solidaritaspolupatričnosť.

V súčasnosti máme tri kľúčové projekty:

● V projekte Konto Bariéry prispievame deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením na kompenzačné pomôcky a podporujeme ich v prekonávaní bariér, ktoré im život prináša.
● V projekte Zdravé vzťahy v rodine sa venujeme rodinám s deťmi s ADHD a poruchami správania. Podporujeme rozvoj vzťahov a komunikácie v rodine formou zážitkových skupín pre rodičov, deti a odborníkov.
● V nízkoprahovom centre Mixklub, sa zameriavame sa na prevenciu, podporu a poradenstvo vylúčeným a ohrozeným skupinám detí, mládeže a ich rodinám, ktoré žijú v mestskom gete, tzv. Pentagone.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu.
Vaše 2% pomôžu tam, kde je potreba.

Viac o aktivitách na www.dfsr.skna www.facebook.com/dfsr.skwww.facebook.com/mixklub

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00679755
Obchodné meno: Detský fond Slovenskej republiky
Sídlo: 82107 Bratislava, Stavbárska 38
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 17 980,71 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
7 379,38 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
15 741,27 € 28 639,22 € 91 754,20 €