1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

Einsteinova 21
85101 Bratislava
IČO: 31795013

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK34 1100 0000 0026 2473 5987

profily@1snsc.sk
www.iTretiSektor.sk

1.SNSC ako realizátor všeobecne prospešnej kampane „2% pre hodnotnejší život“ prehlasuje, že v záujme vyhnutia sa konfliktu záujmov NIE JE PRIJÍMATEĽOM 2% Z DANE.

Prevádzka web stránky www.Rozhodni.sk však prináša so sebou aj náklady, ktoré musíme zaplatiť. Preto, ak sa vám naša stránka páči, pomáha vám a prináša vám dôležité informácie, privítame vašu finančnú pomoc na prevádzku web stránky na číslo nášho účtu: 2624735987/1100 vedenom v Tatra banke.

Ďakujeme!


Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: