Zoznam prijímateľov 2%

Dobrý skutok SK

Združenie umožňuje cielene podporovať tých, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii a bez pomoci druhých sa v danej chvíli nezaobídu.

Podpora je realizovaná prostredníctvom finančných zbierok, ktoré sú zverejňované na webových stránkach občianskeho združenia Dobrý skutok.

web stránka: www.dobryskutok.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42260396
Obchodné meno: Dobrý skutok SK
Sídlo: 81109 Bratislava, Pribinova 25
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: