Zoznam prijímateľov 2%

Fórum života

logo Fórum života je najväčšia pro-life organizácia na Slovensku, ktorá združuje odborníkov, osobnosti a organizácie s cieľom budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

Fórum života tiež realizuje dva projekty konkrétnej pomoci ženám a ich deťom: projekt Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk, vďaka ktorému sa nám do konca roku 2013 podarilo zachrániť už 72 detí a projekt Poradňa Alexis, ktorá sa venuje ženám a tým, ktorých trápi neželané tehotenstvo, popotratový syndróm príp. ich trápia ďalšie otázky spojené s tehotenstvom www.alexisporadna.sk

  • Prostriedky z 2 % použijeme na:

1. Fungovanie projektov konkrétnej odbornej pomoci ženám a matkám v núdzi, tým, ktorých trápi neželané tehotenstvo alebo otázky spojené s tehotenstvom vo všeobecnosti, aj tým, ktorí trpia následkami potratu prostredníctvom Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk), projektu Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk) a gynekologickej ambulancie Gianna n.o;

2. Vzdelávacie kampane a práca s verejnou mienkou –  25.marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, Medzinárodná konferencia Vyber si život, školenia učiteľov a vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, účasť na festivaloch (Pohoda, Lumen, CampFest), tlač propagačných a osvetových materiálov;

3. Organizovanie pracovných skupín, ktoré sa angažujú v oblasti tvorby legislatívy (Gender a feminizmus; Homosexualita; Výchova a vzdelávanie; Zdravotníctvo; Celoštátna stratégia ľudských práv);

4. Spoluorganizovanie kampaní Národný týždeň manželstva, Deň rodiny.

web stránka: www.forumzivota.sk
facebook: https://www.facebook.com/forumzivota

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31815839
Obchodné meno: Fórum života
Sídlo: 81108 Bratislava - Staré Mesto, Heydukova 14
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 964,86 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
7 428,03 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
8 006,55 € 9 770,67 €