Zoznam prijímateľov 2%

MATIAS, n. o.

matiasNezisková organizácia MATIAS vznikla v roku 2012 s cieľom pomáhať rodičom detí s poruchou autistického spektra v každodennom živote. Naše deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú našu lásku a sústavnú opateru. Podporujeme Rodinné centrum pre deti s autizmom v Martine – Záturčí, organizujeme voľnočasové aktivity, workshopy pre rodičov, tvorivé dielne pre deti, liečebné pobyty pre rodiny s deťmi s autizmom. Každé spoločenstvo sa cenní podľa toho, ako sa stará o najslabších.

Deti s autizmom budú stále potrebovať našu prítomnosť a starostlivosť, my ich však vedieme k samoobslužným činnostiam, k tvorivej práci a  k skvalitňovaniu ich života.

Facebook: https://www.facebook.com/Matias-NO-456692177697471/?ref=bookmarks

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45739081
Obchodné meno: MATIAS, n. o.
Sídlo: 03601 Martin, Štepnická 2
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: