Zoznam prijímateľov 2%

MATIAS, n. o.

matiasMATIAS,n.o. je nezisková organizácia, založená v roku 2012. Našou úlohou je pomáhať rodinám s deťmi s autizmom, zlepšovať a skvalitňovať život detí s poruchou autistického spektra, ktoré sú na okraji záujmu nášho štátu a nemajú v štruktúre školstva a zdravotníctva zabezpečenú adekvátnu starostlivosť a opateru.

Zaobstarávame učebné a zdravotnícke pomôcky pre naše deti, organizujeme liečebné a rehabilitačné pobyty pre matky s deťmi, organizujeme školenia a workshopy s najlepšími odborníkmi v tejto oblasti pre rodičov, psychológov a špeciálnych pedagógov a pomáhame pri budovaní centra pre deti s autizmom, ktoré sa volá “SVET INÝMI OČAMI”.

Facebook: https://www.facebook.com/Matias-NO-456692177697471/?ref=hl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): MATIAS, n. o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 45739081
Sídlo: 03601 Martin, Štepnická 2

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: