Zoznam prijímateľov 2%

NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými

logo NEZÁBUDKANezábudka – združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými je občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR.
Má v evidencii 46 ťažko zdravotne znevýhodnených členov s rôznym obmedzením: mentálnym, telesným, zmyslovým, aj kombinovaným.
Združenie prevádzkuje Dom Nezábudka, neštátny domov sociálnych služieb, a má uzatvorenú zmluvu s 44 členmi na poskytovanie sociálnych služieb.
Na základe povolenia BSK poskytuje sociálne služby, sociálne poradenstvo a prevenciu v rámci sociálnych služieb.
Sociálne služby zahŕňajú podľa Zákona o sociálnych službách odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ako je opatrovanie, výchovu, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu, pracovnú a rekreačnú činnosť, nad rámec zákona poskytuje vzdelávanie, logopéda, rehabilitáciu, hudobnú terapiu, terapiu umením, rehabilitačné plávanie, hipoterapiu.
Tieto činnosti sú financované z projektov, grantov, darov, 2% daní z príjmov. Cieľom je podpora samostatnosti, sebahodnotenia, sebavyjadrenia, integrácia, osobnostného, vedomostného rozvoja, pobyt v kolektíve, socializácia, zlepšenie zdravotného stavu a komunikačných schopností členov združenia.

Je to jediné zariadenie svojho druhu v okrese Senec.

Web stránka: www.nezabudkasenec.sk 

Facebook: https://www.facebook.com/Nezabudka.Senec

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 34076255
Obchodné meno: NEZÁBUDKA – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými
Sídlo: 90301 Senec, Turnianska 8/A
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 17 517,61 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
12 138,55 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
20 951,43 € 16 450,30 € 25 098,61 €