Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

V osadách a chudobných komunitách žijú ľudia, ktorí sami alebo s pomocou odborníkov dokázali, že vedia vziať svoj život pevne do rúk a popasovať sa s nepriazňou osudu. Mnohí z nich majú na jeden deň menej peňazí ako je cena šálky kávy alebo fľaše vody. Aj napriek tomu našli vnútornú motiváciu, prekonali počiatočné ťažkosti a dnes sú vzorom pre ostatných ľudí v osadách.

ETP Slovensko už vyše 12 rokov pracuje na základe dvoch princípov:

  1. „Od kolísky až po hrob“ – venujeme sa celej komunite, všetkým vekovým kategóriám.
  2. Princíp komplexného prístupu –  poskytujeme služby v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti.

Poslaním ETP Slovensko je podporovať regionálny rozvoj, chrániť životné prostredie, napomáhať rozvíjať sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny potenciál jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na riešenie problémov znevýhodnených regiónov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a etnických menšín.

Pomôžte nám svojimi 2% z dane, aby sme aj naďalej mohli pomáhať týmto ľuďom. Potrebujú iba príležitosť, pomoc a podporu. Vašu dôveru si vážime a vopred za ňu ďakujeme.

Web: www.etp.sk

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ETP-Slovensko/188441727845961?ref=ts&fref=ts

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31751245
Obchodné meno: Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
Sídlo: 04001 Košice-Vyšné Opátske, Zemplínska 15/A
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 4 522,78 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015