Zoznam prijímateľov 2%

SENIOR GARDEN n.o.

SENIOR GARDEN n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v r. 2010 a svoje aktivity rozvíja v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. Od apríla 2012 prevádzkuje aj zariadenie pre seniorov v obci Horná Seč (okres Levice) s kapacitou 28 osôb. Zariadenie je lokalizované v pokojnej časti prímestskej obce, ktorá vytvára vhodné predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov, poskytujúc im celodennú starostlivosť.

web: www.seniorgarden.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45733082
Obchodné meno: SENIOR GARDEN n.o.
Sídlo: 93531 Horná Seč, Kostolná 81/51
Právna forma: Nezisková organizácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 9 487,68 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
1 483,28 €