Zoznam prijímateľov 2%

Slovenské centrum fundraisingu

Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvoj profesionálneho fundraisingu (získavania zdrojov) a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí.

Robíme to sieťovaním fundraiserov v Klube fundraiserov, organizovaním vzdelávacích kurzov, seminárov a konferencií a poskytovaním konzultačných služieb.

web: www.fundraising.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42160383
Obchodné meno: Slovenské centrum fundraisingu
Sídlo: 91701 Trnava, ul. V. Clementisa 2
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 322,61 € 425,88 € 498,76 €