Zoznam prijímateľov 2%

Športový klub pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Profil organizácie nevyplnený. Chcete, aby prispievatelia vedeli, čomu sa venujete? Propagujte sa!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Športový klub pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42118026
Sídlo: 93701 Želiezovce, ÚVTOS, Priečinok 42/VD

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 911,94 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
3 484,88 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
3 969,21 € 5 226,67 € 4 471,86 €