Propagujte svoju organizáciu!

Ak chcete zaujať svojich potenciálnych podporovateľov,

propagujte svoju organizáciu!

Chcete, aby podporovatelia vedeli, čomu sa venujete?

Čas poukazovania 2% sa pomaly blíži! Zaujmite potenciálnych prispievateľov svojím vyplneným profilom, aby tak vedeli, čomu sa venujete…

Pripravili sme pre vás možnosť pridať informácie o vašej organizácii – popis, web stránku a logo.
(vzor: http://rozhodni.sk/institution/1-slovenske-neziskove-servisne-centrum-1snsc/ )

Okrem toho – Vyhľadávanie v Zozname prijímateľov podľa ÚČELu funguje iba pri tých organizáciách, ktoré majú vyplnený profil a teda ich vieme zaradiť!

Ak máte záujem o zviditeľnenie organizácie na Rozhodni.sk, zaplaťte * administratívny poplatok 25€ na účet:

Centrum digitálnych a finančných inovácií, o.z.

  • číslo účtu (IBAN): XXX
  • variabilný symbol: Vaše IČO (prípadne aj SID – bez lomítka)
  • správa pre prijímateľa: Názov organizácie (pre ľahšiu identifikáciu)

Na adresu profily@rozhodni.sk  nám následne pošlite (POZOR, nová e-mailová adresa):

  • Vaše IČO/SID
  • popis organizácie (ideálne okolo 1000 znakov)
  • web stránku organizácie
  • facebookovú stránku
  • logo (ideálne png formát)
  • kľúčové slová (max. 5) – podľa ktorých chcete, aby vás prispievatelia mohli vyhľadať
  • účely, ktorým sa venujetevýber z týchto (notár vám ich osvedčil pri registrácii):

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Pre efektívnejšiu komunikáciu do e-mailu pridajte aj telefónne číslo.

Po pripísaní vašej platby vám následne zašleme faktúru.

Uhradením poplatku pomôžete financovať prevádzku Rozhodni.sk – ďakujeme.

Spojte sa s nami na Facebooku a neujdú vám žiadne novinky: