Zoznam prijímateľov 2%

Vajnorský okrášľovací spolok

VOSVajnorský okrášľovací spolok svoju aktívnu činnosť rozbehol v roku 2003. Snaží sa o udržiavanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva Vajnor. Spolupracuje a podporuje aktivity miestnych ľudových umelcov, Vajnorskej dychovky, vinohradníkov a urbárnikov.

Folklórna skupina spolku dodáva podujatiam dobovú atmosféru. Každý zvyk, tradícia má svoju pieseň, príhodu alebo niečo špecifické. Všetci spolkári používajú vlastné historické kroje. Viaceré kroje majú viac ako 100 rokov. Spolok obnovil aj kurzy tradičných zručností pre širšiu verejnosť. Združuje tri generácie folkloristov.

Vajnory sú jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá si stále udržiava svoje pôvodné nárečie, pôvodnú ľudovú pieseň a folklórne tradície. Pracuje pod vedením Ivana Štelára, na harmoniku hrá Dalibor Grebeči.

Web stránka: www.vajnorskyspolok.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/VajnorskyOkraslovaciSpolok

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31801081
Obchodné meno: Vajnorský okrášľovací spolok
Sídlo: 83107 Bratislava, Pod lipami 2
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 044,38 € 1 122,24 € 1 068,34 € 846,86 € 1 174,95 €