Zoznam prijímateľov 2%

Žilinská univerzita v Žiline

Popis organizácie nevyplnený. Spropagujte sa!

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Žilinská univerzita v Žiline
Právna forma: Subjekty výskumu a vývoja
IČO/SID: 00397563
Sídlo: 01026 Žilina, Univerzitná 8215/1

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 672,87 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
18 212,05 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
22 451,24 € 8 011,95 € 4 657,03 €