Zoznam prijímateľov 2%

Buď lepší, o.z.

bud_lepsiV minulom roku sme vďaka Vašim 2% vyzbierali sumu 1178,- €

Zakúpili sme nové veci na cvičenie a hlavne zorganizovali sme benefičnú akciu „Challenge day IV“, kde sme vyzbierali sumu 3328 € pre dvojičky Alexa a Erika a prispeli im na liečebný pobyt v rehabilitačnom centre Adeli. Za 5 rokov našej činnosti sme vyzbierali a riadne odovzdali už takmer 7 tisíc € rodinám a organizáciám, ktoré pomoc naozaj potrebujú.

Naďalej budeme pokračovať cestou benefičných akcií. Výška vyzbieranej sumy z 2% nemá vplyv na množstvo energie, ktorú vkladáme do akcií, ale prispieva k veľkosti a konečnému výsledku.

Vaše 2% nám umožňujú pripravovať mnohé športové akcie a projekty, prostredníctvom ktorých sa snažíme pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú.

Ďakujeme

Web stránka: http://www.budlepsi.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/budlepsi.sk?ref=ts&fref=ts

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42151619
Obchodné meno: Buď lepší, o.z.
Sídlo: 91101 Trenčín, Kubranská cesta 184/263
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 178,41 €