Zoznam prijímateľov 2%

Fond UŠKO n.f.

Neinvestičný fond  UŠKO pri ZŠI pre sluchovo postihnutých bol zriadený na podporu sluchovo postihnutých detí a žiakov navštevujúcich základnú aj  materskú školu internátnu.

Účelom n.f. je ochrana podpora zdravia a vzdelávania a rozvoj sociálnych služieb.

Zabezpečuje odbornú literatúru pre potreby špeciálnych pedagógov, učebné pomôcky na výchovno-vzdelávací proces, návštevu kultúrnych a spoločenských akcií poriadaných školu, rekreačno-poznavacích akcií a pobytov pre deti a žiakov, športové súťaže ako aj festival Záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí a žiakov z celého Slovenska.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31745253
Obchodné meno: Fond UŠKO n.f.
Sídlo: 81104 Bratislava, Drotárska cesta 48
Právna forma: Neinvestičný fond

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 4 607,82 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 997,50 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 297,86 € 8 384,40 € 12 117,27 €