Zoznam prijímateľov 2%

ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.

Logo LudiaLudomĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické i právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. Prevádzkovateľ nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú uverejnené a podporené. O úspechu rozhodujú samotní darcovia, ktorí svoje príspevky posielajú adresne konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru. Celý proces darcovstva je pod kontrolou verejnosti a je zadarmo.

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk má aj niekoľko samostatných platforiem – benefičné elektronické aukcie (aukcie.ludialudom.sk), blogová platforma (blog.ludialudom.sk), platforma Kamoši z webu určená na podporu detí zo sociálne slabších skupín (kamosizwebu.sk) a platforma Dobrovoľníci zameraná na sprostredkovanie dobrovoľníckej práce a manažment práce dobrovoľníkov (dobrovolnici.ludialudom.sk).

Web stránka www.ludialudom.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ludialudom

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45733261
Obchodné meno: ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
Sídlo: 84104 Bratislava, Borská 6
Právna forma: Neinvestičný fond

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: